//////

TEORETYCY PRACUJĄCY

Posted by admin on Luty 8, 2015

Teoretycy pracujący w tej relatywnie nowej dziedzinie wykorzystują wiele różniących się między sobą modeli. Dla osiągnięcia ich prostoty wielu teoretykow racjonalnych oczekiwań przyjmuje nierealne założenia co do sposobu tworzenia się oczekiwań. Dla przykładu, niektórzy naukowcy opierają swoje modele o trzy następujące ekstremalne założenia: Zbieranie potrzebnych informacji na temat istoty i struktury gospodarki oraz konsekwencji wynikających ż polityki fiskalnej i monetarnej nic nie kosztuje. Ceny i płace mogą zmieniać się, tak w górę, jak i w dół z doskonałą giętkością.Transakcje opierające się o oczekiwania zmian polityki państwa i ich konsekwen­cji nie pociągają za sobą kosztów.Przy takich założeniach nie trudno jest wysnuć wniosek, iż ludzie będą w pełni dokładnie przewidywać konsekwencje polityki, państwa, eliminując wszelkie od­roczenie między działaniami państwa i ich skutkiem.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania TEORETYCY PRACUJĄCY została wyłączona

POWIĘKSZENIE ZASOBU PIENIĄDZA

Posted by admin on Luty 8, 2015

Teona keynesowska twierdzi, iż bezrobocie można zmniejszyć poprzez wzrost wydatków rządowych lub powiększenie zasobu pieniądza. Wzrost wydatków działa bezpośrednio na bezrobocie w drodze zwiększania zagregowanego popytu. Powiększenie zasobu pieniądza działa pośrednio za pośrednictwem obniżenia stóp procentowych, co zwiększa popyt inwestycyjny. Pod koniec lat 1960 i na’początku lat 1970 wydatki rządowe i zasób pieniądza widocznie zwiększyły się, ale to nie przyniosło obniżenia bezrobocia, jak przewidywała to teoria keynesowska. W to miejsce, w latach 1970-tych jednocześnie rosło bezrobocie i inflacja. To doświadczenie było frustrujące dla wielu ekonomistów, którzy utrzymywali, że prawdziwość każdej nauki, przyrodniczej i społecznej, zasadza się na poprawności for­mułowanych przez nią prognoz.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania POWIĘKSZENIE ZASOBU PIENIĄDZA została wyłączona

POTRZEBY PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH

Posted by admin on Luty 8, 2015

Potrzeby przywódców politycznych, którzy muszą zwracać uwagę na krótki okres i najbliższe wybory,mogą być niezgodne z potrzebami inwestorów, których decyzje oparte są o długookresowe przewidywania i zorientowane na przychody od inwestycji po opodatkowaniu. Politycy, poszukujący funduszów, które zapewnią korzyści wybor- . com, mogą wykorzystać krótkookresową niezmienność reakcji obywateli na wzrost podatków. W dużej części bieżące przychody podatników zależą od przeszłych inwestycji w kapitał ludzki i fizyczny, których nie daje się łatwo zmienić w krótkim czasie. Ludzie nie zniszczą swoich budynków i ich wyposażenia ani też nie wyzbędą się umiejętności wykonywania danej pracy tylko dlatego, że rosną podatki. Zatem politycy mogą zdecydować się na maksymalizację krótkookresowych wpływów podatkowych, lokując swój kraj na szczytowym ‚miejscu na krótkookresowej krzywej Laffera.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania POTRZEBY PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH została wyłączona

PODATKI FEDERALNE

Posted by admin on Luty 8, 2015

W latach 1963—1965 podatki federalne w USA spadły z 18,5% do 17,7% GNP, a realne przychody podatkowe wzrosły (ze zwyczajowym opóźnieniem) o 19% w następnych dwóch latach. Był to lepszy wynik niż to co teraz próbujemy zrobić w latach 1984—85, lecz obniżka podatków Kennedyego była o wicie bardziej dramatyczna i nikt w tamtych czasach nie uważał bez- robocia na poziomie 7,2% za powód do zastosowania brutalnej polityki monetarnej. Dla kontrastu w latach 1978—1981 podatki federalne wzrosły z 19,1% do 20,8 PNB, a realne przychody z podatków spadły o 12% w następnych dwóch latach. Można postawić zarzut, że stagnacja i recesja wystąpiła bezpośrednio po wzroście stóp opodatkowania z lat 1979 — 81. Ale było to również prawdą dla wzrostu stóp opodatkowania z lat 1974,1969, 1958-59, 1953-54 oraz 1937-38.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania PODATKI FEDERALNE została wyłączona

PODATKI BRYTYJSKIE

Posted by admin on Luty 8, 2015

Podatki brytyjskie spadły do 33,3% PKB z 35,3% PKB w okresie między : rokiem 1976 a 1979 a realny przychód wzrósł o 39%. Następnie w 1982 roku przeciętna stawka opodatkowania wzrosła do 39,6%, a realny przychód spadł o 20% między 1980 i 1982 rokiem. Produkcja przemysłowa Wielkiej Brytanii jest obecnie niewiele wyższa niż w 1982 r., a bezrobocie sięga blisko 13 %, zatem wysokie stopy ; opodatkowanianiewątpliwieprzyczyniają się do obniżki wielkości realnego przychodu. Przychody jako udział w PNB lub PKB są miarą ; przeciętnej stawki opodatkowania czyli „wskaźnika po­datkowego” danym momencie czasu. Ale wzrost tej stopy opodatkowania oznacza wzrost krańcowej stopy opodatkowania od dodatkowej produkcji i dochodu.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania PODATKI BRYTYJSKIE została wyłączona

Biznes a miłość

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Wiele milionów ludzi na całym świecie szuka swojej prawdziwej miłości. Dzięki temu, że człowiek współczesny żyje w świecie praktycznie bez granic, może on zapoznawać się z ludźmi na całym świecie, a nie tylko z osobami z bloku obok czy z pracy. Dzięki właśnie otwartości granic i otworzeniu się ludzi na nowe znajomości rozpoczął się proces, nazywany przez niektórych randkowaniem przez Internet. Jak się okazuję, jest to świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy w swoim bliskim otoczeniu nie mogą poznać nikogo, kto by do nich pasował. Biznes przez Internet można również na tym rozkręcić, ponieważ osoba obrotna może założyć na przykład stronę dla randkujących ludzi, którzy zapisując się na tą właśnie stronę będą za nią płacić. Jest to uczciwa praca, ponieważ płaci się za konkretną usługę. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej byłoby wykorzystać technikę współczesnych czasów do zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Już nie jeden bogacz właśnie tak się dorobił i tak rozpoczynał swoją karierę.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Biznes a miłość została wyłączona

Szkoła czy doświadczenie?

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Powszechnie uważa się, że w dzisiejszych czasach bez doświadczenia w pracy do niczego się nie dojdzie. I jest to oczywiście prawda, ponieważ jak w każdej dziedzinie życia sucha teoria nauczona na pamięć w szkole średniej czy na studiach zda się do niczego. Każdy pracodawca wymaga minimalnego chociażby obycia się w branży, w której będzie on zatrudniał daną osobę. A więc odpowiadając na pytanie stawione w temacie, czy lepiej jest wybrać dalsze kształcenie w szkole czy już na studiach czy może lepiej iść do szkoły zawodowej odpowiedź jest prosta – lepiej wybrać szkołę zawodową. Istnieje powiedzenie, które brzmi biznes jest biznes, z czego wynika, że w dobrze płatnej pracy najważniejsze jest doświadczenie. Żaden papier, nawet z najlepszej uczelni na świecie nie będzie tak istotny jak to, co człowiek potrafi zrobić swoimi własnymi rękoma. Niestety, przyszły czasy, że na studia idzie każdy, a przynajmniej mógłby iść, tak więc papier z wyższej uczelni stracił znacznie stracił na swojej wielkiej do tej pory wartości.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Szkoła czy doświadczenie? została wyłączona

Etapy zakładania firmy

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Po podjęciu decyzji o założeniu działalności musimy pozałatwiać wiele spraw urzędowych. Niestety polskie prawo nie sprzyja przedsiębiorcom i załatwienie odpowiedniej dokumentacji często bywa czasochłonne. Jednak warto poświęcić trochę czasu, aby móc cieszyć się własnym biznesem. Zakładanie przedsiębiorstwa w sensie formalnym składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby go uzyskać wystarczy wypełnić odpowiedni druk w urzędzie, albo przez Internet. We wniosku podajemy dane dotyczące firmy i numer konta bankowego. Następnym przystankiem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który informujemy za pomocą odpowiedniego druku, że zakładamy własny biznes i od teraz jesteśmy zobowiązani do odprowadzania składek. Jeśli jako firma będziemy płatnikami podatku VAT powinniśmy także zajrzeć do Urzędu Skarbowego w celu złożenia odpowiedniej dokumentacji. Ten etap nie jest obowiązkowy, lecz niektóre gałęzie przemysłu nie pozostawiają innego wyboru.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Etapy zakładania firmy została wyłączona

Znajdź pomysł na biznes

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Wiele pomysłów na prowadzenie działalności, które w innych krajach są już w pełni wyeksploatowane, mogą mieć duże powodzenie na polskim rynku. Wynika to z faktu, że trendy królujące za granicą u nas dopiero zyskują popularność. Dlatego doskonałym pomysłem na własny, wyjątkowy biznes jest na przykład utworzenie przedsiębiorstwa tworzącego nadruki na koszulkach. Jest to pomysł dosyć prosty w realizacji, lecz wymagający pewnych nakładów finansowy. Najważniejszą inwestycją jak zawsze są ludzie. W tym przypadku nie warto oszczędzać i lepiej od razu zatrudnić młodego, utalentowanego projektanta, który zajmie się tworzeniem projektów nadruków. Zadaniem właściciela będzie także zorganizowanie miejsca produkcji oraz odpowiednich maszyn. Maszyna używana do sitodruku na materiałach jest bardzo droga, ale można rozłożyć ten wydatek na dłuższy okres czasu korzystając z leasingu lub kredytu firmowego. Jeśli gotowy produkt spodoba się odbiorcą zyska popularność nie tylko w granicach kraju, ale także na świecie.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Znajdź pomysł na biznes została wyłączona

Firmy zdalne coraz bardziej popularne

Posted by admin on Wrzesień 1, 2014

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się w jaką dziedzinę przemysłu inwestować i w którym tak właściwie kierunku się rozwijać. Wiele zależy od wielkości firmy, jej położenia geograficznego oraz uwarunkowań miejscowego rynku. Jednak w dzisiejszych czasach umiejscowienie danego przedsiębiorstwa coraz częściej nie ma znaczenia, w szczególności kiedy nie produkuje dóbr materialnych, lecz skupia się głównie na świadczeniu usług albo tworzeniu oprogramowania. Tego rodzaju biznes jest przyszłościowy i bardzo opłacalny, ponieważ niemal zupełnie wyeliminowane są koszty transportu – zarówno surowców jak i produktów gotowych. Jedynym wydatkiem jest zapłata za pracę oraz rozwój wykwalifikowanych pracowników. Taka firma może handlować z całym światem, ponieważ oferuje swoje produkty w sposób zdalny, poprzez sieć teleinformatyczną. W Polsce coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej firmy w sposób zdalny. Oszczędza zarówno pracodawca, jak i pracownik na potencjalnych dojazdach do miejsca pracy.

Topics: Biznes | Możliwość komentowania Firmy zdalne coraz bardziej popularne została wyłączona

W ZGODZIE Z REGANEM

Posted by admin on Luty 8, 2015

Gorbaczow zgadza się z Reaganem, iż scentralizowa­nie procesu decyzyjnego jest ważne. Punktem spornym między nim, a Reaganem, tak przynajmniej stawia sprawę Gorbaczow, jest pytanie ile decentralizacji po­trzeba z politycznego i gospodarczego punktu widzenia. Gorbaczow pragnie zapewnić dla swojego kraju formę demokracji ekonomicznej (czemu Reagan się raczej sprzeciwia), w której robotnicy nadal mają wpływ na sposób działania swoich przedsiębiorstw, ale będą jedno­cześnie poddani ograniczeniu konieczności osiągania zysku i’finansowego przetrwania (co Reagan raczej popiera).Po trzecie Gorbaczow daje pisemne świadectwo swo­ich’ wewnętrznych i światowych intencji politycznych. Twierdzi na przykład, że przywódcy radzieccy nie są już zainteresowani prześladowaniem własnego narodu ani też dominacją nad innymi narodami.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania W ZGODZIE Z REGANEM została wyłączona

W RZECZYWISTOŚCI

Posted by admin on Luty 8, 2015

W rzeczywistości zalecają Systemowi Rezerwy stosowanie ekspansyjnej polityki monetarnej w okresie obniżenia podatków, aby uniknąć deflacji. Teoretycy szkoły podażowej krytykowali system zatrzymanie się teorii monetarystycznej w latach l981 — 1986, w czasie obniżek podatkowych Reagana. Utrzymują oni, iż wzrost wielkości zasobów pieniądza nie musi koniecznie prowadzić do inflacji. Tak długo jak wzrost zasobów pieniądza idzie w parze ze wzrostem produkcji, inflacja nie powinna być problemem. W1984 roku, zauważają, stopa inflacji była niższa niż tempo wzrostu zasobów pieniądza, ponieważ produkcja wzrastała niespodziewanie szybko — w tempie 7% rocznie przez znaczną częsc roku. W istocie w latach 1980-r86 zmiany wielkości zasobów pieniądza Ml i M2 wzrastały o  około 9,5% rocznie, realny PNB o 2,1%, a inflacja o 6,1%. Bezrobocie również utrzymywało się średnio na poziomie 6,1 %.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania W RZECZYWISTOŚCI została wyłączona

ZMNIEJSZONA MOTYWACJA

Posted by admin on Luty 8, 2015

Zmniejszyła się motywacja Amerykanów o wyso­kich dochodach do unikania lub omijania podatków. – Fakt, iż wielkość przychodów od obywateli, których , przeliczony dochód brutto przekracza 1 milion dolarów, wzrosła o prawie 60% w okresie największej od lat recesji  ospodarczej, jest wyraźnym świadectwem tego, że ob­niżka podatków jest skuteczna.Wszystko to jest oczywiście trochę kłopotliwe dla ę dobrze zapowiadających się demokratycznych kandy­datów na prezydenta, którzy przez większą część ubiegłego roku oskarżali administrację Reagana za jej politykę podatkową, która rzekomo miałaby być korzystna dla bogatych, a szkodzliwa dla biednych. Jednakże pokaźna liczba komentatorów stanęla w ich obronie i zaatakowała poglądy teorii podaży.

Topics: Ekonomia na świecie | Możliwość komentowania ZMNIEJSZONA MOTYWACJA została wyłączona

Next Entries »